1. Biswamvarpur Upazila
  • Dakshin Badaghat
  • Dhanpur
  • Fatehpur
  • Palash
  • Salukabad

 2. Chatak Upazila
  • Bhatgaon
  • Chhatak
  • Charmahalla
  • Dular Bazar
  • Dakshin Khurma
  • Islampur
  • Jawa Bazar
  • Kalaruka
  • Noarai
  • Sedergaon
  • Afzalabad
  • Sing Chapair
  • Uttar Khurma

 3. Dakshin Sunamganj Upazila
  • Dorgapasha
  • Joykalas
  • Patharia
  • Shimulbak
  • Paschim Birgaon
  • Paschim Pagla
  • Purba Birgoan
  • Purba Pagla

 4. Derai Upazila
  • Bhati Para
  • Charnar Char
  • Sarmangal
  • Jasdhal
  • Karimpur
  • Kulanja
  • Rafinagar
  • Rajanagar
  • Taral

 5. Dharmapasha Upazila
  • Dakshin Sukhair
  • Chamardani
  • Dakshin Bongshikunda
  • Dharmapasha
  • Joysree
  • Madhyanagar
  • Paikorati
  • Selborash
  • Uttar Sukhair Rajapur
  • Uttar Bangshikunda

 6. Doarabazar Upazila
  • Bangla Bazar
  • Dowarabazar
  • Duhalia
  • Laxmipur
  • Mannargaon
  • Narsingpur
  • Pandergaon

 7. Jagannathpur Upazila
  • Asharkandi
  • Haldipur
  • Kalkalia
  • Mirpur
  • Pailgaon
  • Patali
  • Raniganj
  • Sayedpur-Saharpara
  • ফেঞ্চুগঞ্জ
  • ঘিলাছরা
  • মাইজগাউ

 8. Jamalganj Upazila
  • Beheli
  • Bhimkhali
  • Fenarbak
  • Jamalganj
  • Sachna Bazar

 9. Sulla Upazila
  • Atgaon
  • Bahara
  • Habibpur
  • Salla

 10. Sunamganj Sadar Upazila
  • Aptabnagar
  • Gourararang
  • Laxmansree
  • Mohanpur
  • Mollah Para
  • Rangar Char
  • Surma
  • Jahangirnagar

 11. Tahirpur Upazila
  • Balijuri
  • Dakshin Sreepur
  • Dakshin Baradal
  • Tahirpur
  • Badaghat
  • Uttar Baradal
  • Uttar Sreepur