• Fantasy Kingdom, Heritage Park & Water Kingdom, Ashulia, Dhaka
 • Nandan Park & Water World, Savar, Dhaka
 • Shishu Mela, Shyamoli, Dhaka
 • Shishu Park, Shahbagh, Dhaka
 • Tamanna World Family Park, Asulia Road, Mirpur-1, Dhaka
 • Wonderland Park, Gulshan, Dhaka
 • Ananda Bhuban (Mini Bangladesh), Chandgaon, Chittagong
 • Butterfly Park, Chittagong
 • Foy's Lake Amusement World, Chittagong
 • Dreamland Amusement & Water Park, Sylhet
 • Zastat amusement park, Sylhet
 • Vinnyajagat, Rangpur
 • Aladin's Park, Mymensingh
 • Dream Holiday Park, Narsingdi
 • Shopnopuri, Dinajpur