• Ashrafpur: Narsinghdi
 • Balai Dhap: Bogra
 • Bara Bazar: Jhinaidaha
 • Bhasu Vihara: Bogra
 • Dewanbagh Mosque: Narayanganj
 • Gopalganj Twin Temple: Dinajpur
 • Govinda Bhita: Bogra
 • Halud Vihara: Naogaon
 • Jagaddala Vihara: Naogaon
 • Jahanabad Tomb: Rajshahi
 • Jinjira Palace: Dhaka
 • Kanai Dhap: Bogra
 • Khodar Pathar Bhita: Bogra
 • Lalmai Hill Range: Comilla
 • Mahasthangarh: Bogra
 • Mainamati: Comilla
 • Mankalir Kunda Dhap: Bogra
 • Nimtali Kuthi / Nimtali Palace: Dhaka
 • Noapara-Ishanchandranagar: Comilla
 • Paharpur Buddhist Monastery: Naogaon
 • Ramsahar: Bogra
 • Ruplal House: Dhaka
 • Shagordari: Jessore
 • Shalban Rajar Bari and Kachari: Bogra
 • Shila Devir Ghat: Bogra
 • Sitakot Vihara: Dinajpur
 • Skander Dhap: Bogra
 • Sompur Bihara: Naogaon
 • Wari-Bateshwar: Narsinghdi