Unions of Shariatpur

 1. Bhedarganj Upazila
 • Arshinagar
 • Char Bhaga
 • Char Kumaria
 • Chhaygaon
 • D.M. Khali
 • Kanchikata
 • Mahisar
 • Narayanpur
 • Rambhadrapur
 • Sakhipur
 • Tarabunia (U)
 • Tarabunia (D)
 • Char Sensus

 • Damuddya Upazila
  • Islampur
  • Darul Aman
  • Dhankati
  • Kaneshwar
  • Purba Damudya
  • Sidulkura
  • Sidya

 • Goshairhat Upazila
  • Gariber Char
  • Gosairhat
  • Idilpur
  • Kodalpur
  • Nagerpara
  • Nalmuri
  • Samantasar

 • Janjira Upazila
  • Bara Gopalpur
  • Barakandi
  • B. K. Nagar
  • Bilaspur
  • Joynagar
  • Kunder Char
  • Mulna
  • Naodoba
  • Paler Char
  • Purba Naodoba
  • Sener Char
  • Zanjira

 • Naria Upazila
  • Bhojeshwar
  • Bhumkhara
  • Bijhari
  • Chamta
  • Char Atra
  • Dinga Manik
  • Fatejangapur
  • Gharisar
  • Japsa
  • Kedarpur
  • Moktarerchar
  • Nashason
  • Nawpara
  • Rajnagar

 • Shariatpur Sadar Upazila
  • Angaria
  • Binodpur
  • Chandrapur
  • Chikandi
  • Chitalia
  • Bhomsar
  • Mahmudpur
  • Palong
  • Rudrakar
  • Shoulpara
  • Tulasar