We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. To change your settings please see our policy.

Unions of Rangpur

 1. Badarganj Upazila
  • Bishnupur
  • Damodarpur
  • Gopalpur
  • Gopinathpur
  • Kutubpur
  • Lohanipara
  • Madhupur
  • Radhanagar
  • Ramnathpur
  • Kalupara

 2. Gangachara Upazila
  • Alambiditor
  • Barabil
  • Betgari
  • Gangachara
  • Gajaghanta
  • Kholeya
  • Kolkond
  • Laxmitari
  • Maraneya
  • Nohali

 3. Kaunia Upazila
  • Haragachh
  • Kaunia Balapara
  • Kursha
  • Sarai
  • Shahidbagh
  • Tepamadhupur

 4. Mithapukur Upazila
  • Baluamasimpur
  • Barabala
  • Bara Hazratpur
  • Balarhat
  • Bhangni
  • Chengmari
  • Durgapur
  • Imadpur
  • Gopalpur
  • Kafrikhal
  • Khoragachh
  • Latibpur
  • Malonpur
  • Mirzapur
  • Moyenpur
  • Pairaband
  • Ranipukur

 5. Pirgacha Upazila
  • Annadannagar
  • Chhaola
  • Itakumari
  • Koikuri
  • Kalyani
  • Kandi
  • Parul
  • Pirgachha
  • Tambulpur

 6. Pirganj Upazila
  • Bara Alampur
  • Bara Dargah
  • Bhendabari
  • Chaitrakal
  • Chatra
  • Kabilpur
  • Kumedpur
  • Madankhali
  • Mithipur
  • Panchgachhi
  • Pirganj
  • Roypur
  • Ramnathpur
  • Shanerhat
  • Tukuria

 7. Rangpur Sadar Upazila
  • Chandanpat
  • Darshana
  • Haridebpur
  • Mominpur
  • Parswuram
  • Rajendrapur
  • Sadyapushkarini
  • Satgara
  • Tampat
  • Tapodhon
  • Uttam

 8. Taraganj Upazila
  • Alampur
  • Ikarchali
  • Hariarkuthi
  • Kursha
  • Sayar