We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. To change your settings please see our policy.

Unions of Naogaon

 1. Atrai Upazila
  • Ahsanganj
  • Bhoupara
  • Bisha
  • Hatkalupara
  • Kalikapur
  • Maniari
  • Panchupur
  • Sahagol

 2. Badalgachi Upazila
  • Adhaipur
  • Badalgachhi
  • Balubhara
  • Bilasbari
  • Kola
  • Mathurapur
  • Midhapur
  • Paharpur

 3. Dhamoirhat Upazila
  • Agradigun
  • Alampur
  • Aranagar
  • Dhamoirhat
  • Isabpur
  • Jahanpur
  • Khelna
  • Umar

 4. Manda Upazila
  • Bhalain
  • Bharson
  • Bishnopur
  • Ganeshpur
  • Kalikapur
  • Kansupara
  • Kashab
  • Kusumba
  • Moinam
  • Manda
  • Nurullabad
  • Paranpur
  • Prasadpur
  • Tentulia

 5. Mohadebpur Upazila
  • Bhimpur
  • Chandas
  • Cheragpur
  • Enayetpur
  • Hatur
  • Khajur
  • Mahadebpur
  • Raigaon
  • Safapur
  • Uttargram

 6. Naogaon Sadar Upazila
  • Baktarpur
  • Balihat
  • Barshail
  • Boalia
  • Moilagachhi
  • Chandipur
  • Dubalhat
  • Hapania
  • Hashaigarhi
  • Kirttipur
  • Shikarpur
  • Tilakpur

 7. Niamatpur Upazila
  • Bahadurpur
  • Bhabicha
  • Chandan Nagar
  • Hajinagar
  • Niamatpur
  • Parail
  • Rasulpur
  • Sreemantapur

 8. Patnitala Upazila
  • Akbarpur
  • Amair
  • Dibar
  • Ghoshnagar
  • Krishnapur
  • Matindar
  • Nazipur
  • Nirmail
  • Patichara
  • Patnitala
  • Shihara

 9. Porsha Upazila
  • Chhattor
  • Ganguria
  • Ghatnagar
  • Murshidpur
  • Nitorpur
  • Tentulia

 10. Raninagar Upazila
  • Baragachh
  • Ekdala
  • Gona
  • Kaligram
  • Kashimpur
  • Mirat
  • Parail
  • Raninagar

 11. Shapahar Upazila
  • Aihai
  • Goala
  • Patari
  • Sapahar
  • Shiranti
  • Tilna