1. Komolnagar Upazila
  • Char Falcon
  • Patwary Hat
  • Char Kadira
  • Torabganj
  • Char Kalkini
  • Shaeber Hat
  • Char Lawrence
  • Char Martin
  • Hajirhat

 2. Laxmipur Sadar Upazila
  • Bangakha
  • Basikpur
  • Bhabaniganj
  • Chandraganj
  • Charsahi
  • Char Ruhita
  • Dalalbazar
  • Datta Para
  • Dighali
  • Hajir Para
  • Kushakhali
  • Laharkandi
  • Mandari
  • Uttar Hamchadi
  • Parbatinagar
  • Shakchar
  • Dakshin Hamchadi
  • Uttar Joypur

 3. Raipur Upazila
  • Bamni
  • Char Ababil Uttar
  • Char Bangshi Uttar
  • Char Mohana
  • Keroa
  • Roypur
  • Sonapur
  • Char Bangshi Dakshin
  • Char Ababil Dakshin
  • Char Pata

 4. Ramganj Upazila
  • Bhadur
  • Bhatra
  • Bholakot
  • Chandipur
  • Darbeshpur
  • Ichhapur
  • Kanchanpur
  • Karpara
  • Lamchar
  • Noagaon

 5. Ramgati Upazila
  • Bara Kheri
  • Char Abdullah
  • Char Alexandar
  • Char Algi
  • Char Badam
  • Char Gazi
  • Char Ramiz
  • Char Poragacha