• Bhinno Jogot: Rangpur.
  • Chicli vata: Rangpur.
  • Pairabondh Museum & Wemen's Collage: Rangpur.
  • Rangpur Zoo: Rangpur.
  • Tajhat Palace: Rangpur.
  • Town Hall: Rangpur.